پرستاران ورودی 85

پرستاران ورودی 85

دانشگاه ع پ قم

با سلام ... ورود شمارا به وبلاگ پرستاران ورودی 85 خوش آمد میگویم ... برای مشاهده کامل مطالب از آرشیو مطالب وبلاگ استفاده کنید.

سوگند نامه پرستاری

 

خداوندا

 به درگاه پاک  و مقدست شکر می گویم

 که  الطاف بی پایانت را شامل حالم نمودی

و مرا وارد حرفه ارزشمند پرستاری  گردانیدی

 تا در سایه مهر تو

خدمت به انسان ها را بر عهده گیرم

در پیشگاهت

و در حضور این جمع

به کتابت ، قرآن کریم،

 سوگند می خورم

همواره در پی آن باشم

 که در خدمت به همنوعان خود،

 به احکام مقدس اسلام و حدود الهی پایبند بوده و با کمال بی طرفی و بدون تعصب رفتار کنم

با توکل به درگاهت  ،همواره در پی آن باشم 

 تا صبور ، راستگو  و  درستکار بوده، به مقررات حرفه ای ام، وفادار بمانم

  با الگوگرفتن از حضرت زینب کبری ( س)

از حقوق حرفه ای خود دفاع نمایم

نیروی جسمانی ، عقلانی ، هنر و عواطف انسانی،  توان مدیریتی و پژوهشی ام را

 در خدمت سلامت جامعه بکار گیرم .

به خداوند تبارک و تعالی سوگند یاد می کنم

 و شرف و  وجدان خویش را گواه می گیرم

 در پیشه تخصصی خود، همواره بیاموزم

 و در آموزش و به کارگیری  آنچه فراگرفته ام دریغ نورزم.

به عنوان یک فرد آگاه حرفه ای،  با سایر اعضای تیم درمانی بهداشتی ، در اعتلای کیفیت خدمات کوشا باشم .

پروردگارا

 سوگند یاد می کنم

در مقابل دشواری ها و ناملایمات حرفه ای

توانمند ، پاسخگو و مدافع باشم .

پروردگارا

سوگند یاد می کنم

پیوسته بکوشم

تا آنچه می کنم  در راه پیشرفت

 کشور اسلامی عزیزم – ایران –  و در رفع مشکلات جامعه بشری باشد

آمین يا رب العالمین

[ جمعه بیستم آذر 1388 ] [ 12:4 ] [ حامد مقدسی ]

[ ]

بیوگرافی استاد عزیزم جناب آقای دکتراحمدی:

که واقعااز لحاظ اخلاقی هم یک استاد به تمام معنا هستند:

خلاصه : فضل الله احمدي متولد 1337 و داراي مدرك دكتري رشته آموزش پرستاري از دانشگاه تربيت مدرس در سال 1380 و عضو هيئت علمي و دانشيار دانشكده علوم پزشكي، گروه پرستاري دانشگاه تربيت مدرس است.
گروه : علوم پزشكي
رشته : پرستاری
گرايش : آموزش پرستاري
تحصيلات رسمي و حرفه اي : 2ـ سوابق تحصيلي فضل الله احمدي به ترتيب زير است: كارشناسي- شهيد بهشتي -پرستاري -1363/5/2 كارشناسي ارشد-تربيت مدرس - آموزش پرستاري-1368/5/5 دكتري-تربيت مدرس - آموزش پرستاري-1380/11/15
همسر و فرزندان : فضل الله احمدي متاهل است.
مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : ـ سوابق شغلي فضل الله احمدي به قرار زير است: دانشگاه تربيت مدرس، تهران ( از سال 1368 تا 1380 )-مربي دانشگاه تربيت مدرس، تهران( ازبهمن ماه 1380تا فروردين 1385 )-استاديار دانشگاه تربيت مدرس ،تهران ( از ارديبهشت 1385 تا کنون)-دانشيار پرستار بالينی بخش مراقبت ويژه قلبی (پاره وقت) بيمارستان تهران کلينيک (سال 1360 تا 1380 ) مسووليت ها وعضويت ها در مجامع علمي : - عضو كميته كيفيت زندگي ،دانشكده علوم پزشكي دانشگاه تربيت مدرس - عضو شورای نويسندگان فصلنامه علمی پژوهشی پرستاری ايران(سال 1382 تا کنون ) - عضو شورای پژوهشی دانشکده پرستاری دانشگاه تهران (سال 1382 تا کنون) - عضو شورای پژوهشی دانشکده پرستاری ايران (سال 1382 تا کنون ) - عضو کميته بازنگری برنامه درسی دکتری پرستاری(دانشگاه علوم پزشکی ايران ،سال 1382) - عضو شورای پژوهشی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربيت مدرس (1381 تا کنون) - عضو شورای پژوهشی گروه پرستاری دانشگاه تربيت مدرس (1380 تا کنون) - مدير گروه پرستاری دانشگاه تربيت مدرس (سال 1381 تا 1383) - عضو شورای پژوهشی گروه آموزش بهداشت، دانشگاه تربيت مدرس (سال 1382 تا کنون ) - عضو شورای عالی برنامه ريزی پرستاری، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی(سال 1376 ) - عضو و هيات موسس کانون پرستاران قلب ايران (سال 1381 تا کنون ) - عضو و هيات موسس انجمن علمی پرستاری ايران(سال 1382) - عضو هيات برنامه ريزی وارزشيابی رشته پرستاری - عضو هيات تحريريه نشريه علمی فرهنگی دانشکده پرستاری مامائی اراک -عضو هيات مديره انجمن پرستاران قلب ايران (سال 1383 تا کنون ) - مسول دفتر ترفيع و ارتقاء دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربيت مدرس (آذر 1383 تا کنون ) - عضو هيات تحريريه مجله علمی پژوهشی افلاک ( دانشکده پرستاری مامائی خرم آباد) - عضو هيات تحريريه مجله علمی پژوهشی دانشکده پرستاری مامائی بيرجند(مهر 85 تا کنون) - عضوهيات ممتحنه و ارزشيابی رشته پرستاری( بورد پرستاری) (اسفند 85 تا کنون ) ـ داوري مجلات علمي مجله مدرس،دانشكده علوم پزشكي ، دانشگاه تربيت مدرس مجله دانشور ، دانشگاه علوم پزشكي شاهد مجله كوثر، دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله فصلنامه برستاری دانشکده برستاری شهيد بهشتی فصلنامه پرستاری ايران مجله انگليسی بهداشت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی ايران مجله دانشگاه علوم پزشکی زنجان مجله ايرانی آموزش در علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان(کومش) مجله انجمن علمی پرستاری ايران (مجله پژوهش پرستاری) مجله حيات دانشکده پرستاری مامائی تهران (حيات) مجله دانشکده پرستاری و مامائی تبريز مجله دانشکده پيراپزشکی دانشگاه شهيد بهشتی مجله دانشکده پرستاری ومامائی خرم آباد
فعاليتهاي آموزشي : دروس تدريس شده توسط فضل الله احمدي : مقطع كارشناسي: * پرستاري ويژه(قلب،دياليز،مغز واعصاب) * بررسي وضعيت * پرستاري داخلي جراحي(1،2،3 ، 4) * ترمينولوژی پزشکی * فوريتهای پرستاری مقطع كارشناسي ارشد: * داخلي جراحي1و2و3 * روش پژوهش * كليات پزشكي * بررسي وضعيت * سنجش و اندازه گيري * روش تدريس * سمينار مسائل مقطع دكتري : * مقايسه نظام هاي آموزش پرستاري * تحقيق کيفی * روش تحقيق (آموزش بهداشت) * الگوهای مطالعه رفتار(آموزش بهداشت) * آزمون سازی وارزشيابی * روش شناسی تحقيق در پرستاری * نقد روش های تحقيق
همفکران فرد : از همفكران نزديك دكتر احمدي مي تواه به چند تن از آنها اشاره كردك * دكتر فضل ا... غفراني پور، گروه آموزش بهداشت ، دانشگاه تربيت مدرس * دكتر سقراط فقيه زاده ، گروه آمار حياتي، دانشگاه تربيت مدرس * دكتر عيسي محمدي ،گروه پرستاري ، دانشگاه تربيت مدرس * دکتر سادات سيد باقر مداح، دانشگاه علوم بهزيستی و مسئول برد پرستاری * دکتر مسعود فلاحی ، دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی
آرا و گرايشهاي خاص : ـ زمينه هاي مورد علاقه تحقيقاتي دكتر احمدي به شرح زير مي باشد: پرستاري قلب و عروق پژوهشهاي كيفي ، ابزار سازی پژوهش در خصوص سبک و کيفيت زندگی پژوهش در خصوص بيماری ها مزمن و مراقبت های مربوطه
چگونگي عرضه آثار : تعداد مقالات علمي چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی داخلی :71 مقاله تعداد مقالات علمي در مجلات علمی پژوهشی خارجی : 16 مقاله تعداد مقالات علمي چاپ شده در مجلات علمی ترويجی : 14 مقاله تعداد مقالات ارائه شده در مجامع علمي داخلی : 81 مقاله تعداد مقا لات ارائه شده در مجامع علمي خارجی: 7 مقاله تعداد پايان نامه هاي تحت راهنمائي در مقطع کارشناسی ارشد : 21 رساله تعداد پايان نامه هاي تحت راهنمائي در مقطع دکتری:2 رساله تعداد پايان نامه هاي تحت مشاوره (مقطع کارشناسی ارشد): 45 رساله تعداد پايان نامه هاي تحت مشاوره (مقطع دکتری ): 20 رسالهآثار :
    1  ،پرستاري در بخش مراقبت ويژه قلبي
      ويژگي اثر : احمدی .ف و گروه مولفين -،تهران ، انتشارات شهراب،1375
2  پرستاري در بيماريهاي شايع حج
      ويژگي اثر : احمدی .ف وگروه مولفين، ،تهران ، انتشارات سازمان حج و زيارت،سال 1375
3  پرستاری سالمندی
      ويژگي اثر : سالار .ع، احمدی .ف، شاهسونی- تهران ، انتشارات عابد، 1383،
4  پنومونی شيرخواران
      ويژگي اثر : رمضانی،م ، احمدی .ف -انتشارات سالمی ،1385
5  كتاب معاينه فيزيكي براي پرستاران
      ويژگي اثر : احمدی .ف، محمدی.ع، -،تهران ،اتشارات دانشگاه تربيت مدرس،1374
6  معاينه فيزيكي براي پرستاران
      ويژگي اثر : احمدی .ف، محمدی.ع، تجديد چاپ - تهران ،اتشارات دانشگاه تربيت مدرس،1382
7  کاربرد تئوريها در فرآيند پرستاری
      ويژگي اثر : اسماعيل پور ، احمدی ،ف (ويراستار علمی) - اتشارات رستگار گيلان، 1385
8  کمکهای اوليه برای کودکان
      ويژگي اثر : صانعی ،س م ، احمدی ،ف ( ويراستار علمی)- انتشارات انديشمند، پائيز 83

[ جمعه بیستم آذر 1388 ] [ 11:26 ] [ حامد مقدسی ]

[ ]

شرح وظایف پرستاران عزیز :

 

پرستاري حرفه اي است تخصصي با نقش هاي چند گانه كه داراي وظايف عمومي و اختصاصي مي باشد . ( وظايف عمومي در كليه سطوح خدماتي و وظايف اختصاصي در سطوح تخصصي ارائه مي شود ) جهت تعيين شرح وظايف عمومي ، هدف كلي ارائه خدمات پرستاري و شرح شغل پرستاري ذيلا" ارائه مي شود :
الف – هدف كلي :
ارائه خدمات پرستاري به مددجويان / بيماران - به مفهوم افراد نيازمند مراقبت در طيف سلامت – به جهت تامين ، حفظ و ارتقاء سطح سلامت و رفاه اجتماعي مددجويان
ب – شرح شغل :
پرستار با ديد جامع و جامعه نگر ، بمنظور تامين ، حفظ و ارتقاء سطح سلامت و رفاه اجتماعي مددجويان ، در كليه سطوح ارائه خدمات بهداشتي درماني و توانبخشي كه سطح اول آن فرد ، خانواده ، مدرسه ، كارخانه و ... سطح دوم مراكز بهداشتي درماني ، سطح سوم بيمارستان و كلينيك هاي عمومي و تخصصي اعم از دولتي و خصوصي ، سطح چهارم مراكز فوق تخصصي و سطح پنجم مراكز توانبخشي و نگهداري است انجام وظيفه مي نمايد .
وظايف يادشده در كليه سطوح خدماتي ، شامل : پيشگيري ، غربالگري ، درماني ، توانبخشي و نگهداري است كه پرستاري در انجام وظايف با بكارگيري فرآيند پرستاري ( بررسي و شناخت ، تشخيص پرستاري ، تدوين اهداف ، برنامه ريزي ، اجرا و ارزشياب ) خدمات خود را با توجه به ضرورت ايفاي نقش هاي حمايتي ، حفاظتي ، آموزشي ، مراقبتي ، هماهنگي ، رهبري ، مشاوره اي و پژوهشي ارائه مي نمايد .
فعاليت ها / مداخلات پرستار بر سه نوع ا ست :
1- فعاليت ها / مداخلات مستقل : فعاليت هايي است كه براساس بررسي و شناخت و تشخيص پرستاري انجام مي شود . ( تغيير وضعيت در بيماران بي حركت ، ارتقاء سطح آگاهي مددجو خانواده در مراقبت بهداشتي ، استفاده از روش هاي آرام سازي در كاهش اضطراب و ... )
2- فعاليت ها / مداخلات غير مستقل : فعاليت هايي است كه در حيطه هاي بهداشتي درماني و توانبخشي بنا به تجويز و توصيه پزشك و ساير اعضاي تيم بهداشتي انجام مي شود .
3- فعاليت ها / مداخلات بينابيني : فعاليت هايي است كه پرستار با همراهي و مشاركت ساير اعضاي تيم مراقبت بهداشتي ، با توجه به عكس العمل هاي بيمار نسبت به درمان هاي تجويز شده انجام مي دهد ( كمك به مددجو در كاهش عوارض شيمي درماني ، داروهاي قلبي و غيره )
وظايف پرستار با تكيه بر رعايت منشور حقوق مددجو و مبتني بر فرآيند پرستاري و استانداردهاي مراقبتي بشرح ذيل مي باشد :
1) جلب اعتماد و اطمينان مددجو ( فرد ، خانواده و جامعه ) و برقراري ارتباط حرفه اي موثر و پاسخ صحيح به سوالات ، درخواست ها و مشكلات با دادن اختيار به وي ( با بكارگيري مهارتهاي كلامي و غير كلامي و در نظر گرفتن تفاوتهاي فردي مددجويان ، تلاش در ايجاد محيطي امن ، حفظ استقلال و كيفيت زندگي و سلامت )
2) بررسي و شناخت و كسب اطلاعات از وضعيت سلامت مددجو و ثبت در پرونده
3) تعيين و ثبت مشكلات و نيازهاي بهداشتي مددجو و تشخيص پرستاري مبتني بر دانش ، مهارت و پژوهش
4) برنامه ريزي اقدامات مراقبتي براساس اهداف و اولويت ها وثبت آن در پرونده
5) مشاركت وهمكاري با پزشك در انجام معاينات و نظارت بر فعاليت تيم پزشكي
6) انجام اقدامات مراقبتي براساس استانداردهاي خدمات پرستاري وثبت و پيگيري آن ، با توجه به : الف – تامين نيازهاي جسمي ، رواني ، اجتماعي و خصوصي مددجو در موارد زير :
بهداشت فردي ( پوست و مو ، دهان و ... ) / خواب ، استراحت و آسايش / تغذيه و متابوليك ( گذاشتن سوند معده ، رژيم هاي غذايي ، تامين نيازهاي تغذيه اي بيمار از طريق سوند معده ، لاواژ ، گاواژ ) تامين نيازهاي دفعي بيماري ( سوند گذاري ، شست و شوي مثانه ، مراقبت از سوند و درن ها ، مراقبت از كلستومي ، انواع تنقيه و لاواژ ) تنفس ( تمرينات تنفسي ، اكسيژن رساني ، ساكشن ، مراقبت از تراكتوستومي ، مراقبت از لوله تراشه ) گردش خون ( كنترل علايم حياتي ) – تحرك ( حركت در تخت ، خروج از تخت ، انتقال به صندلي تغيير وضعيت ، انجام حركات فعال و غيرفعال ، بكارگيري از وسايل كمك حركتي ) تعادل آب الكتروليت ها ( كنترل جذب و دفع و بررسي و حفظ تعامل الكتروليتي ، توزين روزانه ) مراقبت از سيستم پوششي ( مراقبت از پوست ، انواع زخم ها ، انجام بخيه لايه اول پوست ، كشيدن بخيه ) مراقبت از سيستم عصبي ( كنترل سطح هوشياري بيمار و كنترل تحريكات محيطي مناسب ) ارتقاء كيفيت زندگي و خودكفايي در فعاليت هاي روزمره زندگي با مشاركت تيم توانبخشي ، اعتلاي مفهوم از خود در مددجو / تطابق رواني اجتماعي مددجو ( تشويق بيمار به شركت فعال تر در تصميم گيري هاي درماني خود ... ) محيط مناسب جهت تامين نيازهاي معنوي و مذهبي مددجو
ب - تامين نيازهاي تشخيصي درماني و تجويز شده در موارد زير :
انجام بخور ، دادن داروهاي خوراكي ، واژينال ، ركتال ، تزريقي ( جلدي ، زيرجلدي ، وريدي ، عضلاني و واكسيناسيون ) ، مايعات وريدي / تزريق خون و فرآورده هاي آن / پيشگيري و كنترل اثر درمان و عوارض جانبي آنها / TPN / تغذيه كامل وريدي / انجام ECG ، EEG ، گچ گيري ، آتل گذاري ، سوند گذاري داخل مثانه ، گذاشتن تراكشن ، بخيه لايه اول پوست
ج – انجام اقدامات اوليه احياء قلبي ريوي تا حضور تيم احياء
د – ارائه اقدامات پرستاري در انتقال بيمار از اورژانس يا اتاق عمل به بخش – از بيمارستان به بيمارستان – از بيمارستان به شهرستان و انجام اقدامات پرستاري در بحران ها و فوريت ها ( اورژانس ها ) تا حضور پزشك و ثبت و ارائه گزارشات مربوطه
7) ارزشيابي نتايج خدمات ارائه شده به مددجو و درصورت لزوم بررسي و برنامه ريزي مجدد به منظور ارائه مراقبت هاي لازم
8) ارائه اقدامات پرستاري جهت كنترل درد
9) شركت در تيم بحران و اجراي وظايف از پيش تعيين شده
10) بكارگيري روشهاي تصميم گيري و حل مشكل به كمك ساير اعضاي تيم در موقعيتهاي خاص و بحراني و حوادث غيرمترقبه
11) اقدامات مناسب در جهت تامين ايمني بيمار يا مددجو و پيشگيري از حوادث احتمالي
12) سرپرستي و نظارت مستمر برحسن اجراي اقدامات مراقبتي توسط ساير اعضاي گروه پرستاري
13) بررسي نيازهاي آموزشي ، تعيين سطح انگيزش ، توسعه برنامه هاي آموزشي ، اجراي آموزش و ارزيابي يادگيري در مددجو ، خانواده و جامعه بمنظور تامين ، حفظ و ارتقاء سطح سلامت و رفاه اجتماعي
14) ارائه اقدامات پرستاري قبل و بعد از عمل
15) راهنمايي و مشاوره با مددجو در صورت لزوم ارجاع به ساير منابع تخصصي ، حمايتي و اجتماعي
16) اولويت و آماده سازي مددجو جهت ترخيص
17) شركت در دوره هاي آموزشي و همكاري در برنامه ريزي هاي آموزشي – پژوهشي ( آموزش ضمن خدمت ، بازآموزي ها ، آموزش دانشجويان پرستاري و ساير اعضاي گروه بهداشتي درماني ، همكاري در انجام پژوهش هاي مورد نياز در جهت اعتلاي كيفيت خدمات پرستاري ... )
18) مشاركت در ارائه خط مشي هاي مراقبتي و بهداشتي و توانبخشي در جهت بهبود مداوم كيفيت خدمات
19) مراقبت از بيمار و خانواده در مرحله احتضار و نظارت و كنترل به مراقبت از جسد طبق موازين شرعي
20) تحويل بخش به پرسنل شيفت قبل و بعد بر بالين بيماران و گزارش اقدامات انجام شده
21) پيگيري اقدامات پرستاري در منزل پس از ترخيص يا هماهنگي مركز درماني
22) ثبت گزاش پرستاري در پرونده بيماران
23) شركت و همراهي با پزشك در ويزيت بيماران

[ جمعه بیستم آذر 1388 ] [ 11:15 ] [ حامد مقدسی ]

[ ]مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ،